Sire- en Koningstornooi

Naar aloude traditie gaat het jaarlijkse siretornooi door op 9 september 2017.

Meer informatie volgt